Bestyrelse

Skagen Broderlaug består af en valgt bestyrelse på 4 medlemmer

Bestyrelse



Sidst rettet: 1.10.2017





Formand

Ole Fritz Pedersen

21869430

ole.fritz.pedersen@skagennet.dk

Næstformand

Peter G. Muhlig

23323641

peter@larsjensen.dk

Sekretær

Søren Hedeman

20486131

hedeman@skagennet.dk

Kasserer

Karl Verner Bertelsen

20320907

kvb@bdo.dk





Skagen Broderlaug

Cvr.: 38841270

info@skagenbroderlaug.dk

Bank: 7530 1104354