Information


Her kan du læse lidt løst og fast om Skagen Broderlaug

En normal mødeaften kan se således ud.


Vi møder ind mellem kl. 18,00 og kl. 19,00, hvor vi hygger og sludrer.


Kl. 19,00 går vi til bords. Vi har et frivilligt madhold, der laver maden. Inden vi spiser bliver der budt velkommen, og vi synges vores devise.


Vi afslutter måltiden med en sang.


Efter måltidet, går vi over til møde i henhold til dagsorden, som er.


Velkomst v/formanden
På skift holder et medlem holder et kort indlæg på 3 -5 minutter.
Sekretæren protol fra sidste møde
Kassereren afgiver beretning om økonomien
Evt.
Mødet varer ca 10-15 minutter

Så får vi en kop kaffe/øl/vand mens vi hører aftenens foredrag/fortælling, hvor
der er mulighed for at stille spørgsmål.


Vi slutter med en sang,


Nogle skal tidlig op og går hjem, mens andre bliver og  hyggersig  og sludrer. 


Pga. corona situationen er der specielle regler for afholdelse af møderne


Skagen Broderlaug

Cvr.: 38841270

info@skagenbroderlaug.dk

Bank: 7530 1104354