Information


Her kan du læse lidt løst og fast om Skagen Broderlaug

En normal mødeaften kan se således ud.


Vi møder ind mellem kl. 18,00 og kl. 19,00, hvor vi hygger og sludrer.


Kl. 19,00 går vi til bords. Vi har et frivilligt madhold, der laver maden. Inden vi spiser bliver der budt velkommen, og vi synges vores devise.


Vi afslutter måltiden med en sang.


Efter måltidet, går vi over til møde i henhold til dagsorden, som er.


Velkomst v/formanden
På skift holder et medlem et kort indlæg på 3 -5 minutter.
Sekretæren oplæser protol fra sidste møde
Kassereren afgiver beretning om økonomien
Evt.
Det varer ca 10-15 minutter

Så får vi en kop kaffe/øl/vand mens vi hører aftenens foredrag/fortælling, hvor
der er mulighed for at stille spørgsmål.


Vi slutter med en sang,


Nogle skal tidlig op og går hjem, mens andre bliver og  hyggersig  og sludrer.