Bestyrelse

Skagen Broderlaug består af en valgt bestyrelse på 4 medlemmer

BestyrelseSidst rettet: 6.9.2023

Formand

Kurt Kirkedal Jensen

23288675

kkj@nordfiber.dk

Næstformand

Torben Hammer

28707831

hammer9990@gmail.com

Sekretær

Søren Hedeman

20486131

hedeman@skagennet.dk

Kasserer

Karl Verner Bertelsen

20320907

kvb@oestbanke.dk

Webadministrator

Bruno Juel Pedersen

20157718

skagenbroderlaug@bjp.dk